Testa dig själv!

Är du en sann kommunikatör?

I följande enkät ställer jag lite frågor kring ledarstil och kommunikation med andra – hur tycker du att det bör fungera?

Svara på frågorna nedan, skicka och så får du ett svar från mig inom några dagar.

Vad anser du vara den viktigaste egenskapen hos en ledare?
Förmåga att motivera sin personalKunna peka med hela handenStrategisk kunskap om affärsmodellen

Inom vilka områden i ditt företag finns det förbättringspotential?
Strategisk kommunikationIntern eller extern kommunikationKommunikation i samband med affärer utomlands

Om produktionen minskar i ditt företag, vilka steg tar ni då för att öka densamma?
Effektiviserar produktionsprocessenKommunicerar med och motiverar era anställda till förbättrat engagemangOmorganiserar och omplacerar personalen

Hur jobbar ni vid organisationsförändringar?
I korta projektI längre projekt med start och stoppdatumI form av en process där kommunikationen är central

Vad är det viktigaste resultatet när en förändring görs i din organisation, anser du?
Synliga och hållbara resultatAtt det genomförs för att visa på handlingskraftAtt något måste göras för att bryta gamla mönster

Är du i kontakt med människor från andra kulturer och länder i ditt arbete?
JaNej

Om ja, vad anser du vara den viktigaste behållningen av att i ni pratar med varandra?
Att ni förstår varandraAtt ni förstår varandra och genomför/agerar/utför det som ni diskuteratAtt ni förstår varandra och genomför/agerar/utför det som ni diskuterat och fortsätter att upprätthålla en god relation

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din telefon