Om Anna-Karin Byström

kontakt3

Vem är jag?

Jag heter Anna-Karin Byström och har 18 års erfarenhet från näringslivet. Fem år som miljöingenjör inom F&U och sex år som ansvarig för miljökommunikation på marknadsavdelningen. Dessutom tillbringade jag sju år på staben för kommunikation som ansvarig för företagets kommunikation kring CR (företagsansvar).

Jag har två B.Sc i; miljö- och naturresursplanering (Kalmar Högskola) samt medie- och kommunikationsvetenskap (Umeå Universitet). Utöver det har jag också en Fil.Lic vid Instutionen för Kultur och Medievetenskaper vid Umeå Universitet. Fokus på min avhandling är organisationskommunikation, inriktning mot interkulturell kommunikation och förändringskommunikation.

Min praktiska erfarenhet, som jag bjuder friskt på under föreläsningar och utbildningar, baseras på mina år utomlands i bland annat Kanada, Kina och Singapore samt på mina år inom den internationella företagsvärlden.

Mitt företag – DC Consulting AB

Jag är även ägare till företaget DC Consulting AB som är ett kunskapsföretag med kommunikationen som främsta verktyg och erbjuder kommunikationslösningar, utbildningar och analyser inom områdena interkulturell kommunikation, kommunikation vid förändringar, organisationsutveckling och miljökommunikation och vänder sig till ledningsgrupper och personal inom stora och medelstora företag och organisationer.