Kommunikation och kulturförståelse – din väg mot en lyckad dialog!

Kommunikation och kulturförståelse, det är vad min blogg ”Anna-Karin Byströms blogg” ska fokusera på. I denna blogg delar jag med mig av är mina tankar kring kommunikation, kultur och förändring. Här har jag också valt att publicera mina olika skrivna alster i form av allt från min lic. avhandling, min bok till diverse förstudier jag varit ansvarig för.

De frågor jag berör har alla med kommunikation och kulturförståelse att göra. De kan kopplas till områden som organisationskultur, frågor med anknytning till integration, jämställdhet och hållbarhet och mycket, mycket mer.

Jag är också företagare, ägare av DC Consulting AB, och tankar kring mitt företagande och företagarens villkor kommer också att vara en del av innehållet i denna blogg.

Kommunikation och kulturförståelse, det är DC Consulting affärsidé

I mitt företag, DC Consulting AB, är grunden i hela verksamheten en förståelse för kommunikation och dess betydelse i alla former av relationer. Jag har som mål att vara mina kunder behjälplig i att:

  • Effektivisera det interna dialogen genom ökad kommunikation- och kulturförståelse, vilket hjälper Dig att;
    • förstå andra kulturer och ökar Dina möjligheter att göra fler internationella affärer
    • underlätta för anställda med bakgrund i andra länder att trivas och stanna kvar
  • Kommunicera vid förändring, så att Dina medarbetare förändras med dig och inte mot dig;
    • utveckla Din organisation och få Dina anställda att arbeta engagerat och med rätt saker
  • Kommunicera Din organisations hållbarhetsarbete för en trovärdigare identitet och attraktivare image